Rekisteriseloste

Kokenut ja osaava huoltohenkilöstömme pitää huolen vaativistakin kunnossapitokohteista. Ennakoiva huoltomme minimoi tuotannon katkokset.

 

REKISTERIN PITÄJÄ

MJV Automation Oy (Y-tunnus 0678649-7) Norokatu 2, 15170 Lahti, asiakasrekisteri.

 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Esa Taipale, puhelin 03-876 760

 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on MJV Automation Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaan ja MJV Automation Oy:n välisestä liiketoiminnasta ja siihen liittyvästä yhteydenpidosta.

Rekisteriin voidaan yhdistellä myös muiden saatavilla olevien rekistereiden tietoja. Verkkoasioinnin osalta rekisteriin voidaan lisätä asiakkaan itse antamia tietoja.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tietoja voidaan yhdistellä tilastollisesti ja käyttää toiminnan kehittämiseen.

 

EVÄSTEET

MJV Automation Oy käyttää verkkopalvelussaan evästeitä. Nämä toimivat apuna sivuston kehittämistyössä. Asiakas voi halutessaan estää evästeiden käytön. Ohjeet asetusten muuttamiseen tähän löytyy asiakkaan käyttämän verkkoselaimen ohjeista. Jotkut verkkopalvelun toiminnot saattavat hidastua tai estyä mikäli evästeiden käyttö on estetty.

 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Yritys tai julkisyhteisö, jota henkilö edustaa;

Henkilön etunimi, sukunimi ja työtehtävä / nimike;

Sähköpostiosoite;

Postiosoite;

Puhelinnumero;

Tarjouspyyntöä ja/tai tilausta koskevat tiedot;

Muut asiakkaan antamat, asiakassuhteen hoitamisen kannalta oleelliset tiedot.

 

REKISTERIN SUOJAUS, SIJAINTI JA TIETOJEN LUOVUTUS:

Rekisteri sijaitsee MJV Automation Oy:n suojatulla palvelimella ja sen käyttöoikeus edellyttää MJV Automation Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia.

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille.

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa

MJV Automation Oy, Norokatu 2, 15170 Lahti.

Asiakas voi pyytää itseään koskevat tiedot nähtäväkseen ja vaatia niiden tarkistamista.